HTC-Yöntemi - Hidrotermal Karbonlaştırma


Tarihçesi
HTC (hidrotermal karbonlaştırma) yöntemini daha 1912 yılında Dr. Friedrich Bergius doçentlik tezine konu etmişti. Kömür hidratlaşması ve odundan şeker elde edilmesi yöntemlerinin mucidi olan Dr. Friedrich Bergius, devamlı olarak insanlığa yararlı olacak bulguların peşindeydi. Ancak yakın tarihimizi allak bullak eden gelişmeler (büyük savaşlar, enflasyon, "kara cuma" diye adlandırılan ve bankaların batmasına yol açan dünya krizi) hayallerini gerçekleştirmesine müsade etmedi.

Bugün ise, yani Dr. Bergius bilimsel araştırmasını kaleme döktükten tam 100 yıl sonra insanlığı, geleceğini kalıcı şekilde teminat altına alabileceği çok önemli bir fırsat bekliyor.

HTC yönteminin kısa tasviri

HTC yönteminde basınç ve ısı etkisi kullanılarak, kömürde bulunan hidrokarbonların çözülmesi sağlanıyor. Ve çözülme sırasında hemen hemen hiç metan gazı veya karbon diyoksit oluışmuyor. Bu yöntem kuru ve hatta sıvı biyokütlere de uygulanabiliyor.

Nihai ürünün, yani biyolojik kömürün kalitesi ise bu yöntemde kullanılan biyokütlenin kalitesine bağlı. Bu yöntemin bir avantajı da gerek atıkların, gerekse biyokütlenin ve hatta arıtma işlemleri sırasında oluşan ve sık sık sorun yaratan tasfiye çamurunun başka bir işlemden geçmeden istimal edilebilmesi.

HTC yöntemi, çözülme işleminden sonra yeniden ısı beslenmesi gerektirmeyen, ekzotermik reaksiyon prensibiyle işleyen bir yöntem. İşlem süresi ise normalde sıcaklık ve basınç şartlarına bağlı.

Bu yöntemle elde edilen negatif CO2 bilançosuyla, küresel CO2 emisyon ticaretinde negatif sertifika sahibi de olabiliyorsunuz.

Avantajları ve kalıcı özelliği

  • Gürültü ve koku emisyonu olmayan, CO2 oluşmasına yol açmayan sistem.
  • Kullanımı kolay öğelerden oluşuyor.
  • Herhangi bir ilave enerji beslenimi gerektirmiyor. Biyokütlesinin ön kurutmaya tabi tutulması gerekmiyor.
  • İstimal edilen biyokütlesinin ayrıştırılması gerekmiyor.
  • Biyolojik çöp bidonunuzdaki atıkları bu yöntemde hiç bir sorun yaratmadan kullanabiliyorsunuz.
  • İşleme tasfiye çamuru da dahil edilebiliyor.
  • HTC yöntemi kendini kanıtlamış ve yüz yıl boyunca devamlı olarak geliştirilmiş bir yöntem.
  • Maliyeti düşük.
  • Bakım masrafları az.

Teferruatlı bilgi için ve yöntemi daha yakından tanımak isterseniz Frankfurt am Main şubemize başvurunuz.

W.E.S. – White Energy Systems Ltd.
Niederlassung Frankfurt am Main
Beethovenplatz 1-3
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon: +49 171 55 34 731

info@white-energy-systems.com